Nyheter

Organisering kring leder i Hemavan Tärnaby

Ledbild

Nu kommer en liten uppdatering kring ett pågående arbete med leder i Hemavan Tärnaby. Leder är en viktig del av infrastrukturen, inte minst på destinationer som Hemavan och Tärnaby. De är viktiga för alla, sköts av många men ingen har ansvar för helheten. Sommar som vinter nyttjas de flitigt av bofasta samtidigt som de är viktiga besöksanledningar för gäster.

Under 2022 genomfördes en förstudie i området som bland annat pekade på två avgörande frågor för att ledsystemen ska kunna underhållas och utvecklas; organiseringen kring lederna samt markägarrelationer.

Nu är arbetet igång med särskilt fokus på dessa två frågor där det behöver skapas långsiktiga och hållbara förutsättningar. Frågor som relationer, vem-gör-vad samt, förväntningar på varandra liksom en hållbar finansiering står i fokus. Målet för projektet är ett forma ett arbetssätt och organisering som kan fungera i många år framåt.

Under projektets planeras för följande:

• Kunskapsinhämtning från andra destinationer med liknande utmaningar.
• Studieresor/workshop/föreläsning med ledbolag på andra destinationer.
• Dialoger både enskilt och i grupp.
• Utreda struktur, ta fram överenskommelser, finansieringsmodell och affärsplan.

Storumans kommun har initierat det här projektet och för att lyckas med de utvecklingsambitioner som finns i området är det viktigt att vi tar gemensamt ansvar för de i särklass viktigaste reseanledningarna i Hemavan Tärnaby.

Vi vill gärna komma i kontakt med så många som möjligt, inte minst med dig som är markägare eller andra som är berörda av sommar- och/eller vinterleder. Kontakta projektledaren Johan Moberg på 070-312 75 64, johan@afew.se

Publicerad den 24 november 2023