Nyheter

SCB:s medborgarundersökning 2023

Medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s medborgarundersökning som går ut till 1 000 slumpvis utvalda invånare i Storumans kommun som är över 18 år. SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun.

Vad är de nöjda med och vad kan förbättras? Vad upplever invånarna har blivit bättre eller sämre jämfört med föregående mätning? Medborgarundersökningen ger bland annat svar på hur våra invånare tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i vår kommun fungerar. Vi hoppas att du som får enkäten har möjlighet att svara på frågorna. Det går att besvara enkäten både via post och digitalt.

Publicerad den 24 augusti 2023