Nyheter

Snabbreferat från kommunfullmäktige 26 september

Idag samlades Storumans kommunfullmäktige för höstens första sammanträde och de behandlade bland annat följande:

▪️Motioner om livsmedelsförsörjning och kostfrågor behandlades. En motion om kostnadsfria mellanmålskuponger återremitterades för fortsatt utredning inom kommunstyrelseförvaltningen.

▪️En utredning om att flytta vissa delar av SumNets verksamhet till ett kommunalt bolag ska genomföras.

▪️En ny upphandlingspolicyn antogs enligt förslaget.

▪️Minoritets- och samepolitik handlingsplan antogs enligt förslaget.

▪️Kommunfullmäktige behandlade också ärendet om Södra Lapplands gymnasieförbund som är i behov av mer pengar för att klara ekonomin. Tärnaby Alpina Gymnasiums framtid påverkas av detta. Kommunfullmäktiges beslut blev idag att avvakta förslaget om minskat utbildningsutbud i väntan på att mer långsiktigt hållbara budgetförutsättningar är framarbetade inom Södra Lapplands gymnasieförbund.

▪️Ett antal fyllnadsval genomfördes också samt val av nämndemän till Lycksele tingsrätt. Fullständigt protokoll kan ni ta del av på kommunens hemsida efter justering.

Publicerad den 26 september 2023