Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen 13 februari

Kommunstyrelsen har idag haft sammanträde och bland annat behandlat följande ärenden:

En motion om att kommunen ser över rutinerna för medborgarförslag för att förenkla handläggningen och öka effektiviteten och engagemanget hos medborgarna. Medborgarförslag kommer istället förslagsvis att bytas ut till så kallade e-förslag som ska bli enklare, snabbare och mindre resurskrävande för förvaltningen att hantera samt lättare för fler medborgare att engagera sig i.

Kommunstyrelsen har också antagit ett styrdokument för krisberedskap för den pågående mandatperioden. Dokumentet anger inriktningen för kommunens arbete med krisberedskap, att minska sårbarheter i respektive verksamhet och leda till en god förmåga att hantera samhälls-störningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Dokumentet antas slutligen i kommunfullmäktige senare i februari.

Kommunstyrelsen antog en ny informationssäkerhetspolicy. Kommunens säkerhetssamordnare har upprättat ett förslag till ny informationssäkerhetspolicy för Storumans kommun. Den ska tydliggöra ansvarsområden och roller internt. Policyn tydliggör också kommunalförbundet Lystkoms roll och ansvar för IT-säkerheten i den lokala driftmiljön. Informationssäkerhetspolicyn antas slutligen i i kommunfullmäktige senare i februari.

Beslut har tagits kring att omfördela investeringsmedel för att kunna laga taket på Luspengymnasiets aula. Efter en tidigare inspektion har det visat sig att ett antal takstolar börjat gå sönder. Totalt budgeteras 10 miljoner kronor för att åtgärda taket.

Kommunstyrelsen har också tagit beslut som innebär att vi kommer att få en förbättrad trafiklösning vid Västbyn och det nya handelsområdet i västra Hemavan.

Sen tidigare är det tagit beslut om att en större andel av bygdemedel ska gå till evenemangsutveckling. Idag togs beslut om bygdemedel för ansökningar från Burkarcupen i Hemavan, Storumandagarna 2024, konsert och workshop på Folkets hus med tema rockmusik samt dans på Folkets hus.

Ett antal taxor inom bygglov, livsmedelshantering, tillsyn, trafikfrågor och lotterier har genomgått en översyn som kommunstyrelsen har behandlat.

Publicerad den 13 februari 2024