Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen 30 maj

Kommunstyrelsen har haft sammanträde idag. På agendan stod bland annat beslut om en ny strategisk plan.

Flera medborgarförslag har de senaste åren lämnats in med förslag om att bygga en ny lekplats i Gunnarn. Under åren 2016-2019 drev Storumans kommun ett projekt där vi rustade upp lekplatser i Hemavan/Tärnaby och Storuman/Stensele. Nu har kommunstyrelsen tagit beslut om att avsätta 400 000 kronor för att rusta upp befintlig lekplats vid skolan i Gunnarn.

Kommunstyrelsen antog förslaget till ny strategisk plan för åren 2024-2027. Förslaget ska behandlas i fullmäktige den 13 juni innan det formellt antas. Kommunstyrelsens ledamöter har haft en workshop där de diskuterat kring framtidsbilder, vision, utmaningar, hot, möjligheter och prioriterade områden.

– Jag är väldigt nöjd med att vi fått till en bred politisk samverkan kring den strategiska planen. Nu har vi en bra och stabil förankring för riktningen under denna mandatperiod och kan fortsätta att jobba vidare med viktiga frågor för kommunens utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Ulrik Dahlgren (s).

Det har också tagits beslut om att det blir en folkomröstning om en eventuell vindkraftsexploatering på Vallträskkhobben. Efter att ett folkinitiativ lämnades in med en namninsamling i november 2022 har ärendet beretts och valnämnden kommer att få i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga datum, frågeställning med mera. Ärendet om folkomröstningen ska slutligen behandlas i kommunfullmäktige den 13 juni.

Kommunstyrelsen har också tagit beslut om vilka projekt och aktiviteter som får attraktivitetshöjande medel. Det innebär bland annat stöd till Gränshandelsmarknaden, kulturinsatser, rastaktiviteter på Vallnässkolan och stöd till en seniormässa. Fullständig lista kommer att presenteras inom kort.

Avslutningsvis tog kommunstyrelsen också beslut om att anta detaljplanen för området Solsidan, fastigheterna Vallnäs 1:3, 1:8 och 1:13. Planens syfte är att möjliggöra planmässiga förutsättningar för cirka 14 tomter för åretruntboende i attraktivt läge vid Luspvikens strand, Saljesnäset samt tillhörande infrastruktur och dagvattenhantering.

Publicerad den 31 maj 2023