Nyheter

Snabbreferat från kommunstyrelsen 4 april

Idag tisdag 4 april har Storumans kommunstyrelse haft sammanträde och bland annat behandlat bokslut för 2022.

Storumans kommun redovisar ett positivt koncernresultat på 32,5 miljoner kronor. Detta i en tid när många kommuner redovisar höga överskott på grund av höga statsbidrag. Dessa statsbidrag är högre än kommunerna beräknat.

– Jag är trots allt nöjd med det resultat som Storumans kommun har lyckats åstadkomma och hoppas att dessa pengar kan förbättra möjligheterna att fortsätta bedriva god skola och omsorg. Fortsatta investeringar som förbättrar det underhållsbehov som föreligger i gator och VA anläggningar. Investeringar för framtiden som förbättrar möjligheterna att bedriva företag och ideella föreningar. Den befolkningsminskning som vi har haft på senare år, tillsammans med räntehöjningar och hög inflationstakt gör att prognoserna inför 2023 och framåt ser tuffare ut, säger Ulrik Dahlgren (s), kommunstyrelsens ordförande. 

– Jag hoppas att årets överskott kan avsättas i en resultatutjämningsreserv som jämnar ut de kommande tuffa åren. På dagens Kommunstyrelsemöte hade vi många givande diskussioner om hur vi ska försöka ta tillvara idéerna från de motioner och medborgarförslag som inte godkänns, många gånger på grund av de kostnader de medför men med goda möjligheter att genomföras i projektform inom diverse program. Med anledning av bokslutet vill jag passa på att tacka för alla de personliga möten som jag har haft under min första tid som kommunalråd och önska er en glad påsk, avslutar Ulrik Dahlgren. 

På sammanträdet togs också beslut om att inrätta ett näringslivsråd bestående av representanter för näringslivet och kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att leda arbetet. Näringslivskontoret ansvarar för beredning och föredragning i rådet som ska träffas för sammanträde sex gånger per år. Mer information om näringslivsrådet kommer att läggas ut framöver på kommunens kanaler.

Fullständigt protokoll från kommunstyrelsens sammanträde finns efter justering här på kommunens hemsida. 

Publicerad den 4 april 2023