Nyheter

Storumans kommun stärker livsmedelsberedskapen

På bilden syns Christina Gideonsson tillsammans med två glada medarbetare i köket på Vallnässkolan.
På bilden syns Christina Gideonsson tillsammans med två glada medarbetare i köket på Vallnässkolan.

Storumans kommun arbetar nu med att stärka livsmedelsberedskapen i sina egna verksamheter. Kostchef Christina Gideonsson och säkerhetssamordnare Ola Jonsson har tillsammans startat upp ett arbete för hur kommunen ska klara av att leverera mat och måltider under en samhällsstörning eller kris. 

Från Länsstyrelsen i Norrbotten och Försvarsmakten norra militärregionen har en rekommendation kommit att kommunerna i Västerbotten ska klara en veckas förbrukning av råvaror och livsmedel som ett led i att stärka uthålligheten på lokal och regional nivå.

Av riksdagens totalförsvarsbeslut för perioden 2021–2025 framgår att en livsmedelsberedskap behöver byggas upp för att livsmedelsförsörjningen ska tryggas inför en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader där logistikflödena med omvärlden är begränsade.

För Storumans kommun innebär rekommendationen i kombination med försvarsbeslutet att kommunen måste planera för att klara av att hantera en livsmedelsförsörjning under störningar då elförsörjningen, it/telefoni, vattenförsörjningen eller transporter, som exempel är bortkopplat.

Nästa steg är att Christina kommer att sätta sig ner med sin personal och försöka förverkliga arbetet. Målet är att kommunens ska utforma en krismatsedel som ska fungera under en vecka som start på arbetet.

– Att vi startar upp det här arbetet är viktigt. På nationell nivå är Sverige idag inte självförsörjande. Samtidigt håller det civila försvaret på att byggas upp igen och kommunen måste ta höjd för framtida, högre ställda krav i frågan, säger Ola Jonsson.

På mötet gick Ola och Christina bland annat igenom:

• Kommunens sårbarheter och risker
• Förvaringslokaler
• Lokal självförsörjning
• Planering och urval av krisrätter
• Livsmedelssäkerhet
• Upphandling