Nyheter

Studiebesök om solpaneler och energiomställning

Bild solpaneler

I veckan var företrädare för kommunstyrelseförvaltningen på plats i Piteå för att lära sig mer om solenergi och solpaneler med fokus på kallt klimat häruppe i norr. Konferensen anordnas av projektet Arctic Solar 2.0. Ett projekt som syftar till att öka andelen grön el i elnätet och som vill få fler företagare i Norrbotten att investera i solenergi.

Allt fler företag, privatpersoner och myndigheter sätter upp solpaneler på tak, men det finns många olika sätt att göra det på och lokala hänsyn som behöver tas. Till exempel finns det mätningar som tyder på att det med norrländska förutsättningar är intressant med fasadpaneler eller vertikalt monterade på tak eller mark för att kunna dra nytta av vår flacka solinstrålning och snön under tidig vår och höst.

– Det var oerhört intressant att höra om hur solpaneler fungerar här uppe i norr, här får vi se faktiska mätningar för norra Sverige och att det ger mer än man kan tro. Det här är på framfart och solenergi är en viktig del av energiomställningen även för oss i norra Sverige, säger Erika Arklöf, energi- och klimatrådgivare på Storumans kommun som syns på bilden.

Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet beviljades medel för projektet ”Energismarta Storuman 2030” som kommer att dra igång under våren. Här ska vi arbeta både strategiskt oh praktiskt med att skapa förutsättningar för energiomställningen i Storumans kommun. Solpaneler, laddstolpar för elbilar och resor kommer att vara i fokus för projektet. Mer information kommer vi att presentera under våren!

Publicerad den 27 januari 2023