Nyheter

Tips från konsumentvägledningen: Betala inte för något du anser är fel

Tips från konsumentvägledare Ingrid Elebrink, Stå på dig – betala inte för något du anser är fel. På länken nedan får du flera tips om hur du kan gå tillväga om du exempelvis fått en faktura du inte känner igen eller som du anser är felaktig.

https://www.hallakonsument.se/aktuellt/sta-pa-dig-betala-inte-for-nagot-du-anser-ar-fel/

Du är alltid välkommen att kontakta din konsumentvägledare Ingrid Elebrink om du vill veta mera.

Telefon 0951-14261 eller på mail ingrid.elebrink@storuman.se