Nyheter

Ulrik Dahlgren (S) är vald till nytt kommunalråd

Kommunstyrelsens nya ordförande Ulrik Dahlgren (S) och vice ordförande Ulf Vidman (M). Ulrik Dahlgren blir kommunalråd och Ulf Vidman blir oppositionsråd.
Kommunstyrelsens nya ordförande Ulrik Dahlgren (S) och vice ordförande Ulf Vidman (M). Ulrik Dahlgren blir kommunalråd och Ulf Vidman blir oppositionsråd.

Idag tisdag 22 november var det dags för ”valfullmäktige”, det sammanträde med kommunfullmäktige när alla nya ledamöter efter valet den 11 september ska väljas in i kommunstyrelse och nämnder. Följande blev valda:

Val till kommunfullmäktiges presidium: Ann-Ci Jonsson (S) väljs till presidiets ordförande och kommunfullmäktiges ordförande. Martin Bengtsson (L) väljs till förste vice ordförande i kommunfullmäktige. Patrik Persson (C) väljs till andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulrik Dahlgren (S) ordförande och kommunalråd
Ulf Vidman (M) vice ordförande och oppositionsråd
Karin Malmfjord (S)
Gunnar Andersson (S)
Gunilla Lundgren (S)
Malin Svensson (C)
Anders Persson (C)
Per-Daniel Liljegren (KD)
Veronika Håkansson (M)
Hans-Peter Carlsson (L)
Daniel Johansson (V)
Emilia Ronnhed (V)
Nils-Erik Dahlberg (SD)

OMSORGSNÄMNDEN
Bo-Anders Johansson (S) ordförande
Emma Hörnqvist (L) vice ordförande
Katarina Ingvarsson (S)
Malin Svensson (C)
Roland Gustafsson (KD)
Linda Glasin (V)
Marie Berglund (SD)

FRITIDS- KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Anders Persson (C) ordförande
Lotten Wahlström (L) vice ordförande
Peter Åberg (S)
Emma Eriksson (S)
Per-Daniel Liljegren (KD)
Andreas Johansson (V)
Marie Berglund (SD)

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Maria Gardfall (S) ordförande
Olle Wärnick (M) vice ordförande
Richard Frohm (S)
Stig-Erik Dahlberg (C)
Emanuel Arnfjell (KD)
Theresa Rönnholm (V)
Elving Carlsson (SD)

VALNÄMNDEN
Mari Salomonsson (S) ordförande
Veronika Håkansson (M) vice ordförande
Per-Eric Stenvall (C)
Britt-Inger Ärlebrant (KD)
Johanna Figueroa (V)

Publicerad den 22 november 2022