Nyheter

Utbildning inför uppstart av en "vak-pool" inom omsorgen

Undersköterskan Eira Henriksson får ta emot en blomma från Medicinska enheten.
Undersköterskan Eira Henriksson får ta emot en blomma från Medicinska enheten.

Nu har undersköterskan Eira Henriksson uppmärksammats för sin idé om en vak-pool i Storuman. Medicinska enheten har överlämnat en tackblomma.

För ungefär ett år sedan, när det palliativa förbättringsprojektet skulle dra igång kontaktade Eira specialistsjuksköterska Kitty Jogenby och berättade om sin idé med en vak-pool, eftersom det finns på andra ställen. Tanken var att få till bättre planering och att få in rätt person för uppdraget när någon behöver vak i livets sista tid.

Idéen blev startskottet för att utbilda personal kring de uppgifter som man har ansvar för som vak, en utbildning som uppskattats jättemycket och som nu 2023 har över 60 anmälda deltagare. Det kommer snart att publiceras en skriftlig rutin för chefer och sjuksköterskor kring bedömning och tillsättning av vak.

– Det måste vara enkelt att få till en bra planering för livets sista tid, säger Kitty Jogenby, specilistsjuksköterska och ansvarig för förbättringsprojektet.

– Det ska inte behöva bli "panikartat" varje gång någon ska dö. Det gäller att se lösningarna och inte problemen, säger Eira Henriksson.

Att sitta vak innebär att vara ansvarig för omvårdnad i livets sista tid och att vara närvarande för att ge emotionellt, fysiskt, psykiskt och själsligt stöd till den döende och de närstående.

Alla som går vak-utbildningen erbjuds att skriva upp sig i vak-poolen, men det är inget tvång. Kunskaperna om vård i livets sista tid och att sitta vak kommer alla till nytta även om man är den som "bara" gör extra tillsyn i livets slut.

– Att vara närvarande och vårda någon som ska dö är inte svårt, det är något av det mest naturliga vi gör i vården. Däremot kräver det en viss fingertoppskänsla för att göra det bra och det är enormt viktigt att personalen som sitter vak känner sig trygg i uppgiften. Att få känna sig trygg och lugn i närheten av döden är det främsta syftet med vak-utbildningen, avslutar Kitty Jogenby.

Vak-utbildningen denna termin är fullsatt och sker 28 februari och 15 mars. Personal från Storuman, Tärnaby och Region Västerbotten kommer att delta.

Publicerad den 23 februari 2023