Nyheter

Inställda skolskjutsar 1 februari

Karta över vädervarning

SMHI har gått ut med en orange vädervarning som påverkar Storumans kommun torsdag 1 februari. I fjällen väntas hårt väder med stormbyar som kan uppnå orkanstyrka i kombination med snöfall.

Länstrafiken informerar att linje 31 är inställd mellan Lycksele och Hemavan från 1 februari kl 04.00.

Stenvalls busstrafik Linje SKARVSJÖBY är inställd.

Tärna fjällbuss (linje JOESJÖ), Boströms trafik (Linje TÄNGVATTNET), Vilhelmina Taxi (linje TÄRNAMO) och kollektivtrafik linje 320, 321 har beslutat att ställa in skolskjutsarna imorgon den 1 februari. Ingen elev som har skolskjuts kommer kunna ta sig till eller från Skytteanska skolan med skolskjutsar.

Slussfors taxi (linje DANASJÖ och UMNÄS) meddelar att de ställer in sin trafik imorgon 1 februari. Ingen elev som har skolskjuts kommer kunna ta sig till eller från Slussfors skola med skolskjutsar, högstadieelever från Slussfors kommer inte att kunna ta sig till Vallnässkolan eller Skytteanska skolan. Mer information kommer att läggas ut i Schoolsoft.

Hela Storumans kommun påverkas av vädervarningen som bland annat kan innebära:
• Mycket begränsad framkomlighet på vägar på grund av snödrev eller nedfallna träd
• Störningar inom kollektivtrafiken
• Risk för elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.
• Skador på byggnader och risk för flygande föremål.

Övriga kommunala verksamheter som kan komma att påverkas är informerade och kommer att vidta åtgärder vid behov.

Läs mer på:
https://www.smhi.se/.../varningar-och-meddelanden/varningar
https://www.storuman.se/krisberedskap
https://www.tabussen.nu/lanstrafiken

Publicerad den 1 februari 2024