Nyheter

Frågor och svar om renhållningsavgifter

Storumans kommun beslutade under februari att utöka renhållningsområdet inom kommunen och tekniska avdelningen har med anledning av detta skickat ut brev till våra nya abonnenter. Denna veckan har brevet med information börjat att nå våra kunder som har en bostad inom kommunens nya renhållningsområde. Vi har därför valt att skrivit ihop några av de vanligaste funderingarna.

Varför kommer det ett brev?
Storumans kommun beslutade under februari att utöka renhållningsområdet inom kommunen och tekniska avdelningen har med anledning av detta skickat ut brev till våra nya abonnenter.

Jag ska inte betala för renhållningen, jag har ju redan slamtömning!
Storumans kommun har under många år skött slamtömningen. Detta har skett även hos de kunder som inte ingått i ett renhållningsområde. Debitering sker efter att avtalet för renhållning har skickats in, använd gärna bifogat svarskuvert. Avgiften debiteras from. 1 maj 2021.

Varför ska jag betala nu? Jag lägger ju i samma kärl.
Politiken beslutade 2014 om att subventionera avgiften för er inom vårt nya område. Ni gavs då möjligheten att lämna avfallet på en ÅVC utan avgift. Om ni har använt kärlen på en CUS, central uppsamlingsstation, så har ni gjort det utan att tidigare ha blivit debiterade.

Nu vill vi skapa möjlighet för alla att lämna sitt avfall närmare bostaden, istället för att behöva köra till en ÅVC.

Nu ska ni lämna avfallet vid en CUS, gärna den som är närmast er bostad.

Dessa kärl är så långt bort!
När alla har skickat in sina avtal kommer tekniska avdelningen att se hur behoven ser ut och hur alla bostäderna används. Detta kommer att ligga till grund för placering av de framtida CUS, central uppsamlingsstation.

Varför ska just jag betala?

  • Från och med nu ska alla inom Storumans kommun betala. Den större mängden av våra fastighetsägare inom kommunen har betalat redan från 2014.
  • För dig som har fått flera avtal beror detta på att du har flera hus klassade för bostad på din eller dina fastigheter. Debitering sker utifrån nyttjande av varje bostad.
  • Det är per bostad som avgiften debiteras. Detta gör att man debiteras för renhållning både ”hemma på gatan” och i sitt fritidshus.
    Detta gör att bostäderna även kan nyttjas för ex uthyrning, eller utlåning till vänner, den tiden som man själv inte är i fritidshuset.

Vad klassificeras som en bostad?
Vi har fått information från Lantmäteriet att på din fastighet finns minst ett hus som klassas som bostad. Detta kan ibland även vara äldre gårdshus som nyttjas av tidigare generationer för tillfälligt boende.

Andra hus på en fastighet kan vara exempelvis komplementbyggnader = garage eller en ekonomibyggnad = ladugård.

Min taxerinskod är obebyggd fastighet?
Din taxeringskod säger egentligen inte att fastigheten är helt obebyggd utan koden är en klassnings hos Skatteverket för beskattning. Därför kan ibland information från Lantmäteriet och Skatteverket kod ibland skilja sig åt.

Det går inte att bo i bostaden!

Då ber vi dig att ta lite bilder inne i bostaden och i dess omgivning utomhus och skicka till oss på renhallning@storuman.se Glöm inte att ange adressen till huset och dina kontaktuppgifter i eposten.

Om det är så att huset går att bo i men att just ni inte kommer att nyttja huset för boende så kan man ansöka om uppehåll i hämtning från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Deras blankett finns i e-tjänsterna.

Jag har fått avtalet, men det är inte jag som ska betala.

  • Enklast är om du kan ge avtalet till den berörda fastighetsägaren. Då får denne stryka ditt namn och ange sitt eget på avtalet.
  • Om ni har en hyresgäst eller arrendator bör ni informera denna och höja avgiften. Detta då det är fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för kostnaderna.

Mera information om renhållningen, dispenser samt föreskrifterna finns här:

https://www.storuman.se/Kommun--politik/kommunal-forfattningssamling/

https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/Avfall-och-atervinning/

https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/Avfall-och-atervinning/dispenser/

Övriga frågor besvaras av kundmottagningen för renhållning och VA

Tekniska avdelningen
0951-140 86

Publicerad den 28 april 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)