Nyheter

Öppet samiskt samråd om Laxnäs 1:18

Välkommen till öppet samiskt samråd om Laxnäs 1:18 (fastigheten med Dearnan saemieskuvle/Sameskolan) med representanter från Storumans kommuns miljö- och samhällsbyggnadsnämnd och kommunstyrelse samt Länsstyrelsen-kulturmiljö.

Tid: Måndag 6 december kl.18.00
Plats: Folkan i Tärnaby, Samisk samlingslokal

Bakgrund samiskt samråd

Till det öppna samiska samrådet är alla samer välkommen att delta och du behöver inte representera en samisk förening eller sameby. 

Frågan om Laxnäs 1:18 berör samer och enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska samer ges inflytande i frågor som berör dem.

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.

Publicerad den 29 november 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)