Nyheter

Skolans arbete mot psykisk ohälsa

Under veckan är det öppna föreläsningar om psykisk ohälsa i Storuman och Tärnaby. Luspengymnasiet och grundskolorna i Storuman har fått inbjudan till att ha denna föreläsning inom ramen för skolans undervisningstid. Vi har efter att förfrågan kommit haft samråd om föreläsningen tillsammans med vårt elevhälsoteam och skolledare i grundskolan. Efter samrådet togs beslut om att tacka nej till föreläsningen. 

Skolorna har ett väl fungerande förebyggande och främjande elevhälsoarbete, med en övergripande plan där vetenskapligt beprövade insatser (YAM, Youth Aware of Mental Health) genomförs med alla elever i årskurs åtta. Läs mer om YAM och arbetet med projektet B4

Vi arbetar också med förebyggande insatser mot alkohol och droger för unga inom Fridagruppen. Det är ett samarbete mellan socialtjänsten, skolan, kyrkan, polis och fritidsgården.

Den person som skall uppträda på föreläsningarna är en tydlig företrädare för en frikyrka. Det är ett problem för skolorna eftersom att verksamheten skall stå fri från religiös och politisk påverkan. Föreläsningarna i Tärnaby och Storuman är öppna för allmänheten så att den som önskar kan ta del av innehållet, men vår gemensamma bedömning är att det inte bör ske på skoltid.

Publicerad den 6 december 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)