Snöröjning och halkbekämpning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktpersoner

Anders Bennervall (Hemavan och Tärnaby)
Mobil: 070 312 87 37

Robin Olofsson (Storuman)
Mobil: 070 342 84 22

Ansvarig nämnd
Snöröjningspersonal som arbetar

Storumans kommuns tekniska avdelning ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på de flesta gatorna inom Storuman, Stensele, Tärnaby och Hemavan. Trafikverket sköter genomfartsvägar i byar och samhällen och även Västra Strandvägen i Tärnaby. Vi har både egen personal och entreprenörer som arbetar med snöröjning och halkbekämpning. 

Du kan gärna underlätta för vår personal genom att tänka på hur du parkerar bilen, var du placerar din brevlåda och att inte ställa soptunnan för långt ut när du ser att det snöar. Det är inte tillåtet att styra ut snö på gatan och du ansvarar själv för snöröjningen kring din brevlåda.

Snöröjning med plogbil och lastmaskin utförs på de gator kommunen ansvarar för, under pågående snöfall, vid 6 centimeter snödjup. Efter att det slutat snöa ska det inte vara mer än 4 centimeter på gatorna. Parkeringar, skolor och fastigheter snöröjs i de flesta fall i samband med att gatorna röjs.

Vem sköter snöröjningen?

Kommunens tekniska avdelning ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på de flesta gatorna inom Storuman, Stensele och Tärnaby, samt en del i Hemavan. Kommunen har Svevia AB som entreprenör i Storuman, Stensele och Tärnaby. I Hemavan är det Contractor Mark som sköter snöröjningen. 

Gator och vägar som inte är kommunala snöröjs och sandas av den som är väghållare. Trafikverket sköter genomfartsvägar i byar och samhällen och även Västra Strandvägen i Tärnaby, de har Svevia AB som entreprenör.

I Hemavan sköts de flesta gatorna där det finns fritidshus samt gator till anläggningar av vägsamfälligheter eller områdesföreningar, ring tekniska avdelningen om du vill veta vilken förening som sköter en viss gata. Utanför tätorterna delar Trafikverket och ett stort antal vägsamfälligheter på ansvaret.

När kommer plogbilen?

Snöröjning med plogbil och lastmaskin utförs på de gator kommunen ansvarar för, under pågående snöfall, vid 6 centimeter snödjup. Efter att det slutat snöa ska det inte vara mer än 4 centimeter på gatorna. Parkeringar, skolor och fastigheter snöröjs i de flesta fall i samband med att gatorna röjs.

Vägsamfälligheter och områdesföreningar har ofta andra kriterier för när det ska snöröjas, kontakta berörd förening om du vill veta mer. Trafikverket har olika kriterier beroende på vilken typ av väg det är, i länken under relaterad information kan du läsa om dessa.

Sandning

Halkbekämpning utförs vid behov genom sandning med lastbil eller lastmaskin.

Hyvling

Hyvling/isrivning utförs med väghyvel eller lastmaskin om gatan blivit spårig och ojämn. En lastmaskin följer efter och öppnar fastighetsinfarter.

Snöröjning av infarter

Kommunen har inga resurser för att i samband med snöröjning av gator ta bort snö från igenplogade enskilda infarter. Vi måste prioritera framkomligheten på vägarna. Det är bara vid hyvling av gator som en följetraktor röjer undan hyvelsträngen vid infarter. Det är inte tillåtet att styra ut snö från sin tomt på gatan.

Snöbortforsling

Bortforsling av snö sker när det krävs av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl. Snön transporteras till snötipp eller bärs med lastmaskiner till angränsande parkmark.

Brevlådor

Du bör placera din brevlåda minst 50 centimeter utanför trottoar- eller asfaltkant för att den inte ska skadas vid snöplogning eller skottning. Markera gärna även ut brevlådan med en käpp med reflex. Du ansvarar själv för snöröjningen kring din brevlåda.

Skador

Vid snöröjning kan det ibland inträffa skador på staket, brevlådor, häckar och dylikt. Om olyckan skulle vara framme ska du som fastighetsägare snarast meddela tekniska avdelningen vad som inträffat. För att minska skaderisken bör du placera brevlådor och sopkärl så att de inte riskerar att skadas samt markera ut staket och häckar med käppar i tomtgräns.

Har du problem med snöröjning och renhållning på kommunens gator, eller funderar över något – ring oss!

  • Storumanområdet - Robin Olofsson 070-342 84 22 
    eller kundtjänst 0951-140 00.
  • Tärnabyområdet - Anders Bennervall 070-312 87 37
    eller kundtjänst 0954-140 00.

När sopas gatorna?

Varje vår sopar vi upp den sand som vi har använt för att halkbekämpa under vintern. På kommunens gator och trottoarer måste snön försvinna först. Sandsopingen efter vintern beräknas dra igång tidigast vid månadsskiftet april maj. Vi prioriterar gång- och cykelvägar i första hand. E12 och gång- och cykelvägen efter den är Trafikverkets ansvar.

Publicerad den 16 december 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)