Belysning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktpersoner

Anders Bennervall (Hemavan och Tärnaby)
Mobil: 070 312 87 37

Robin Olofsson (Storuman)
Mobil: 070 342 84 22

Ansvarig nämnd
Gata med belysning nattbild

Belysning på våra gator och gång- och cykelbanor ökar din säkerhet. Den bidrar också till ordning och säkerhet på allmänna platser och ger trevligare miljöer. Kommunen prioriterar arbetet att minska lampornas energianvändning.

Storumans kommun har idag ansvaret för cirka 3 600 belysningsstolpar. Belysningen sköts av tekniska avdelningen med hjälp av entreprenör. Trafikverket ansvarar för belysningsstolpar längs större allmänna vägar inom tätorterna, ex. E12 och E45.

Åtgärder för att spara energi

Varje år byter vi ur armaturer. Ett pågående arbete är att byta ut all kvicksilverarmatur till högtrycksnatrium, metallhalogen eller LED. Vinsterna med bytet är dels att få bort det miljöfarliga kvicksilvret samtidigt som vi sparar energi. Tack vare bättre reflektorer ger ovannämnda alternativ lika mycket ljus med mindre effekt. Arbetet ska vara klart 2015.

Byte av trasiga lampor

Belysningen kontrolleras två gånger per år. Belysningen kan vara tänd under dagtid i samband med kontrollen.

Enstaka mörka ljuskällor som inrapporteras av allmänheten kan dröja innan vi åtgärdar. Gruppfel, (mörk gata), vandalisering eller mörk vägkorsning åtgärdas snabbare. Fel som kan utgöra fara för liv eller egendom åtgärdas akut. Var noga med att ange adressen för den trasiga lampan.

 

 

 

 

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)