Mark och lokaler

På dessa sidor hittar du kommunens lediga tomter för industri och handel. 

Försäljningsklara industritomter

Storumans kommun har endast ett fåtal industritomter till försäljning. Dessa finns i Tärnaby tätort. Kommunen planerar för nya industritomter i Storuman tätort. I Tärnaby har kommunen ett fåtal industritomter till försäljning. Nedan kan du se vilka tomterna är.

Angivna priser avser endast tomtmarken. Är du intresserad av någon av tomterna, kontakta oss. Anslutningsavgift för vatten- och avlopp samt el tillkommer och debiteras av respektive huvudman. Som tomtköpare ligger det på ditt ansvar att undersöka vad som gäller för dessa anslutningar.

Tärnaby

Fastighet      Adress                Yta

Ledig/Bokad

Laxvik 1:108 Ljungvägen 10 760 Ledig
Laxnäs 1:86 Industrivägen 19   3 298 Arrenderad
Laxnäs 1:79 del av Industrivägen 17   2 500 Ledig

Handelstomter

Storumans kommun har några handelstomter till försäljning. De finns i Storuman, Stensele och Tärnaby tätorter och här nedan kan du se vilka tomterna är.

Angivna priser avser endast tomtmarken. Är du intresserad av någon av tomterna, kontakta oss. Anslutningsavgift för vatten- och avlopp samt el tillkommer och debiteras av respektive huvudman. Som tomtköpare ligger det på ditt ansvar att undersöka vad som gäller för dessa anslutningar.

Storuman

FastighetAdressYtaPrisLedig/
Bokad
Tjänstemannen 3 Skolgatan 15 1 588 88 928 Arrenderad
Tjänstemannen 4 Järnvägsgatan 14 1 039 58 184 Ledig


Tärnaby

FastighetAdressYtaLedig/Bokad
Laxvik 1:163 Sandviksvägen 1                2 363 Ledig
Publicerad den 18 maj 2021