Arbetsmarknadsenheten

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktpersoner vid beställning av uppdrag
Maria Pedersen
Arbete För Alla - AFA
Mobiltelefon: 072-520 40 51
E-post: maria.pedersen@storuman.se

Tomas Larsson
Arbete För Alla - AFA
Mobiltelefon: 070-372 43 12
E-post: tomas.larsson@storuman.se

Kontaktperson vid behov av praktikplats
Ingrid Elebrink
Konsumentvägledare/utredare
Telefon: 0951-142 61
E-post: ingrid.elebrink@storuman.se

Ansvarig nämnd
Julklappsutdelning på Arbete för alla
Julklappsutdelning på Arbete för alla. Vi finns i vår lokal/verkstad på norra industriområdet i Storuman.

Arbete för Alla (AFA) ger möjlighet till praktik för personer som står utanför arbetsmarknaden inom Storumans kommun.

Syftet med AFA är att stärka och höja individens kunskap- och kompetensnivå för att på sikt förbättra målgruppens möjlighet att närma sig arbetsmarknaden.

Målgruppen för praktik på AFA är:

  • Unga (16–24 år)
  • nyanlända invandrare
  • långtidsarbetslösa (mer än tolv månader)
  • Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  •  är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.

Personer som befinner sig inom någon eller några av dessa målgrupper blir anvisad till AFA genom olika aktörer som exempelvis Socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen.

Kontakt sker via Arbetsmarknadssekreteraren.

AFAär till för individen och i samverkan med andra aktörer ger vi individen möjlighet att utvecklas och stärka sina kunskaper.

Detta sker genom olika insatser som exempelvis arbete enskilt och i grupp, utbildning, kontakt med andra arbetsplatser med mera.

Välkommen till oss på AFA!

För mer information om AFA i Storumans kommun:

Ingrid Elebrink
Arbetsmarknadssekreterare
070 – 317 36 22
ingrid.elebrink@storuman.se

Publicerad den 18 december 2020