Nyheter

Information om skolskjutsar från 1 januari 2023

Från 1 januari 2023 gäller följande förändringar i skolskjutstrafiken:

• Enskilda skolskjutsar (skoltaxi/skolbuss) och inom kommunal trafik (linje 320, 321) kommer ha en avgångstid från skolan på grund av det ekonomiska läget vi befinner oss i.

• Nya skolskjutsreglementet börjar gälla och reglementet finns här på kommunens hemsida, www.storuman.se/skolskjuts

– Möjligheterna att utöka verksamheter under kommande år kommer att vara mycket starkt begränsade när kostnadsökningarna tar kommunens kvarvarande ekonomiska utrymme i anspråk. Den ekonomiska situationen i Storumans kommun likväl som för alla kommuner i landet försämras avsevärt under 2023 och 2024 beroende på rekordsnabb ökad inflation som inte täcks av ökade skatteintäkter. Kostnadsökningarna är som störst inom transporter och energi, säger koncernchef Peter Persson.

Publicerad den 20 oktober 2022