Skolresor, skolskjuts

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
elever som åker skolresa

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Tidtabeller särskild skolskjuts

Tidtabeller nedan avser särskild skolskjuts i Storumans kommun. Det är uppskattade tider och elever ska vara ute i god tid innan skolskjuts ankommer.

Tidtabell linje Långsjöby via Tornvägen E12

Tidtabell linje Joesjö

Tidtabell linje Danasjö

Tidtabell linje Brånaviken

Tidtabell linje Åskiljeby

Tidtabell linje Umnäs

Tidtabell linje Tärnamo

Tidtabell linje Tängvattnet

Tidtabell linje Skarvsjöby via Åkervägen

Tidtabell linje Rönnvik

Tidtabell för kollektivtrafik (linje 31, 320 och 321) hittar ni på:

https://www.tabussen.nu/

Hur ansöker jag om skolskjuts?

Ansök om skolskjuts via kommunens e-tjänst "Ansöka om skolskjuts för elev i förskoleklass och grundskola" eller genom att fylla i blanketten för skolskjuts under "E-tjänster och blanketter". 

Blanketten lämnas i kommunens kundtjänst eller skickas till:

Storumans kommun,
Kommunstyrelsen, skolskjuts
923 81 Storuman

Observera tidsgränserna och rutinerna. Tänk på att ansöka om skolskjuts i god tid!

Storumans kommun har ett reglemente för vem som har rätt till skolskjuts. För elever boende utanför tätort med gångavstånd mellan bostad och hållplats för skolskjuts eller avstånd mellan hem och skola där vägen i huvudsak saknar belysning:

  • Årskurs förskoleklass till årskurs 3: 1 kilometer
  • Årskurskurs 4-9: 2 kilometer

För övriga elever i alla årskurser från förskoleklass till årskurs nio gäller tre kilometer mellan hem och skola för att ha rätt till skolskjuts. 

Kommunen tillämpar dessutom likformighet inom ett område vilket innebär att varje tätort räknas som ett område även om man bor inom eller utanför kilometer-gränsen.

Mera information om skolskjuts hittar du i informationsbroschyren under "relaterad information". 

Information om skolkort (busskort)

Skolkortet gäller så länge som eleven går i grundskolan och inte flyttar eller tills dess att Länstrafiken meddelar något annat.

Vad gäller vid tappat/skadat busskort?

Elev som tappat bort sitt busskort (s.k. skolkort) eller har ett kort som slutat fungera vänder sig till skoladministratören för respektive skola:

Vallnässkolan, 0951-141 30.

Skytteanska skolan, 0954-140 15. 

För nedanstående skolor kan eleven med fördel kontakta sin klasslärare i första hand eftersom skoladministratören inte finns tillgänglig i direkt anslutning till skolan.

Parkskolan, Stensele skola och Gunnarns skola, 0951-140 16.

Slussfors skola, 0954-140 15.

Kostnad för borttappade eller vårdslöst hanterade busskort betalas av vårdnadshavaren, för närvarande 50 kronor per kort. Kort som inte fungerar återlämnas till skoladministratören som delar ut ett tillfälligt i väntan på det nya busskortet. Vid frågor, vänligen kontakta skoladministratören för aktuell skola.

Publicerad den 25 juni 2024