Nyheter

Trygghetsenkät 2023

Polisen i Södra Lappland och Storumans kommun samarbetar för att skapa ett tryggt samhälle för kommunens invånare. Just nu genomför vi en trygghetsenkät som syftar till att få en tydligare bild över hur det ser ut i Storumans kommun.

Resultatet kommer användas som underlag till framtida medborgarlöfte. Du besvarar enkäten helt anonymt och sista dag att svara är 30 november.

Delta i Trygghetsenkäten 2023

Läs mer om vårt samverkansavtal och medborgarlöfte

Enkäten går även att hämta i utskriven form i kundtjänst på kommunhuset i Storuman samt på Tärna Samservice.

Publicerad den 1 november 2023