Medborgarlöfte 2023-2024

Från vänster syns Daniel Westerberg, tf lokalpolisområdeschef, Peter Persson, koncernchef och Ulrik Dahlgren (s), kommunstyrelsens ordförande.
På bilden ses t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg, koncernchef Peter Persson och kommunalråd Ulrik Dahlgren (s) i samband med att de nya medborgarlöftena i Storumans kommun undertecknades.

Måndag 27 mars tecknades det nya medborgarlöftet i Storuman. I fokus 2023–2024 står bland annat inbrott, bedrägerier, alkohol, narkotika och trafiksäkerhet.

Underlaget som det nya medborgarlöftet baseras på har polisen och kommunen har tagit fram genom bland annat dialoger med medborgare och egna medarbetare. Till exempel så är resultatet från den årliga trygghetsenkäten en del i detta underlag.

 T.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg, koncernchef Peter Persson och kommunalråd Ulrik Dahlgren skrev under på att:

• Kommun och polis lovar att arbeta tillsammans med kunskapshöjande insatser till medborgarna i syfte att förebygga brott med fokus på inbrott och bedrägerier.

• Kommun och polis lovar att arbeta förebyggande mot ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) bland unga medborgare.

• Kommun och polis lovar att arbeta förebyggande mot trafikolyckor längs hela E12 inom Storumans kommun med fokus på trafikbeteenden.

Samtidigt som det nya medborgarlöftet undertecknades även en samverkansöverenskommelse som ska gälla fram till och med 2026. I denna anges vilka förutsättningar som gäller för samverkan mellan lokalpolisområde södra Lappland och Storumans kommun samt åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Fakta: Medborgarlöften handlar om att polisen och kommunen lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska:

• öka tryggheten
• förebygga brott
• öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
• stärka förtroendet för polisen/kommunen Medborgarlöften och lokal samverkan 

Läs mer om medborgarlöften och lokal samverkan

Publicerad den 27 mars 2023