Kulturplan för 2020-2023

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Kontaktpersoner
Gunilla Pettersson
Föreningsenheten
Telefon: 076-203 25 07
E-post: foreningsbidrag@storuman.se

Ansvarig nämnd
Körsång på torget

I Storumans kommun finns storslagen natur samt ett aktivt och varierat föreningsliv som bidrar till ett rikt utbud av aktiviteter. På flera platser i kommunen kan du utnyttja skidspår och slalombackar, samt ta del av ett brett utbud av kultur.

Kulturplan för 2020-2023

Kulturplanen är kopplad till kommunens biblioteksplan för perioden 2020-2023. Kulturen är en av grundpelarna i vårt samhälle och speglar vår gemensamma historia samt våra gemensamma värderingar. Kultur i alla former är viktig för oss människor och vårt välbefinnande och är också en positiv faktor för näringsliv, arbetsmarknad, turism och inte minst för kommunens profil och attraktionskraft i övrigt. Här ingår även fritidssektorn eftersom fritiden är en stor del i kulturen.

Kulturplanen (tillsammans med biblioteksplanen) tar sin utgångspunkt i Storumans kommuns strategiska plan 2020-2023 samt styrdokument och lagar som har betydelse för kulturområdet.

  • Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar och medinflytande
  • Kulturen upplevs som en positiv kraft, som bidrar till individens och samhällets tillväxt och välfärd samt stärker människors identitet, hemhörighet och sociala gemenskap
  • Kulturverksamheten, tillsammans med biblioteksverksamheten tillhandahåller ett rikt och varierat utbud, som ger förutsättningar för god livskvalitet och fritid. Tillgänglighet ska vara en möjlighet för alla.
  • Tydlig samverkan sker mellan stat, kommuner, regioner, kulturorganisationer, ideella föreningar och kulturskapare

Kulturplan för 2020-2023

Publicerad den 19 oktober 2020