Nyheter

Dags att planera sommarens slamtömning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Sandra Lundsten
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86

Ansvarig nämnd
Slambilen
Vår slambil vid tömning i Hemavan Tärnaby

Tekniska avdelningen har under mars månad skickat ut brev till dig som har planerad slamtömning under året. har du inte fått något brev? Då ber vi dig se över eventuellt behov av slamtömning under 2022.

För att ingå i årets slamtömning ska du meddela tekniska avdelningen ditt behov, eller eventuella ändringar för din tömning, senast 1 april. Tömning utförs då under perioden maj till oktober enligt bestämd körlista.

Kundtjänst 0951 -140 86

Beställning efter 1 april

Vi erbjuder budad tömning till dig som inte ingår i årets slamtömning. Tömning sker då på beställning och utförs inom 14 dagar mot en extra avgift.

Läs mer om taxor och avgifter.

Publicerad den 22 mars 2022
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)