Taxor och avgifter bygga, bo & miljö

Här har vi samlat information om alla taxor och avgifter.

Här hittar du miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastställda avgifterna för lov, anmälningar, registrering och tillsyn. Avgifterna gäller till exempel bygglov, alkoholtillstånd, avfallsdispenser, transporttillstånd och livsmedelstillsyn.

Kommunstyrelsens avgifter för avfallshanteringen, kommunalt vatten och avlopp samt för arbetet med mätning och kartor.

Taxorna fastställs årligen av kommunfullmäktige inom Storumans kommun under december månad. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sida.

Publicerad den 13 mars 2023