Kontaktperson, LSS

Du kan bli kontaktperson till en person som har en funktionsnedsättning enligt LSS.

Du som är 18 år eller äldre kan anmäla ditt intresse för att bli kontaktperson. Du behöver ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Däremot krävs personlig lämplighet utifrån personens funktionsnedsättning och att personkemin fungerar bra. Självklart måste du också ha tid för uppdraget i din vardag.

Vad gör en kontaktperson?

Din främsta uppgift som kontaktperson är att vara en god vän. Kontaktpersonen ger möjlighet till en rik och aktiv fritid utifrån personens förutsättningar, till exempel genom att följa med på olika kultur- och fritidsaktiviteter. Du ger också stöd och råd i vardagssituationer.

Som kontaktperson har du inget annat ansvar än vad vänner har för varandra. Kontaktpersoner får arvode och omkostnadsersättning.

Publicerad den 20 augusti 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information