Projekt Västansjö

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Adress

Storumans kommun
SumNet
Blå vägen 242
923 81 Storuman

Under semesterperioden 20/7 till 9/8 besvaras enbart samtal via växeln som är felanmälningar, övriga ärenden besvaras via e-post!

Kontakt

Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post:sumnet@storuman.se

Kontaktpersoner

Aron Pennling
Telefon: 0951-140 47
Mobil: 073-084 10 76
aron.pennling@storuman.se

Anton Rubertsson
Telefon: 0951-143 38
Mobil: 072-242 86 41
anton.rubertsson@storuman.se

Joel Sundström
Telefon: 0951-143 37
Mobil: 072-239 90 51
joel.sundstrom@storuman.se

Ansvarig nämnd

Information om bredbandsutbyggnad till fastigheter i Västansjö projektområde (Storumans områdesnät etapp 4).

 

Kartor:

Projektområde - Visar projektets geografiska utbredning.

Projekteringskarta - Visar stråk och avlämnade slangar.

Materialplats - Visar vart ni kan hämta och återlämna material.

 

Anslutningen till Storumans stadsnät SumNet sker i följande steg.

Steg 1 Markavtal:

Ni som ännu inte har ett påskrivet markavtal gällande fiberoptiska kablar. Skriv på och skicka in det avtal ni fick med posten eller använd nedanstående markavtal. Finns flera ägare på en fastighet måste alla skriva på var sitt markavtal. Hur stråket är projekterat ser ni på projekteringskartan.
Markavtal

 

Steg 2: Anslutningsavtal

Detta gör ni lättast på E-tjänsten.
E-tjänst: Anslutning för privata småhus

Har ni inte svenskt Bank-ID kan ni skriva ut anslutningsavtalet nedan.
Anslutningsavtal

 

Steg 3: Grävning

De som behöver göra en kompletterande grävning måste följa våra grävinstruktioner, vi kontrollerar varje grävning. Det är viktigt att ni återlämnar överblivet material till materialplatsen när ni har använt det klart.
När ni är klara med era åtaganden meddelar ni det gärna till oss.
Grävinstruktioner

 

Om ni behöver skicka in avtal med post, skickas de till:

Storumans kommun
SumNet Bredband
Blå vägen 242
923 81 Storuman

 

Projektstatus:

Januari 2020, Jordbruksverket meddelar att nya stödmedel för bredband går att ansöka om från Europeiska Jordbruksfonden.

2020-02-06, Ansökan om stöd för nytt accessnät i Västansjö inlämnad till Jordbruksverket.

2020-04-08, Ansökan om stöd beviljad. Beslut från Länsstyrelsen.

2020-04-30, Ny upphandling annonseras för grävning att sammankoppla anslutningsnätet med accessnätet i Västansjö samt blåsning av fiber i accessnätet.

2020-06-04, Upphandling klar. Tilldelat till Laisbäck Gräv och Såg AB.

  

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)