Försäkringar

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring. Det innebär att barn och elever i grundskola, förskola, familjedaghem, fritids, gymnasiet med flera är försäkrade. Fler försäkrade samt mer information hittar du i försäkringsbrevet under "relaterad information".

Försäkringen gäller även under fritid och lov.

Om ditt barn blir skadat:

Om ditt barn skadas anmäler du som förälder själv detta direkt till försäkringsbolaget på Protector försäkrings webbplats eller ring 08-410 637 00.

Uppgifter om försäkringen

Försäkringsgivare: Protector Försäkring
Försäkringsnummer: 325669
Avtalstid: 2024-01-01-2024-12-31
Läs mer under fliken "relaterad information".

Ytterligare åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Anmäl skadan till Protector Försäkring 08-410 637 00
  • Kom ihåg att spara alla orginalkvitton.
  • Kontakta Protector Försäkring vid behov av taxiresa till/från skolan.
    Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Protector Försäkring innan resan påbörjas. 

Kontaktperson i försäkringsfrågor

Storumans kommuns kontaktperson i försäkringsfrågor:

Lina Olofsson
0951-140 59
lina.olofsson@storuman.se

Publicerad den 7 februari 2024