Olycksfallförsäkring

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Barn, elever, ungdomar, omsorgstagare och andra grupper inom Storumans kommun är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring. 

Gymnasieelever försäkras av Södra Lapplands Gymnasieförbund. Vårdnadshavare loggar in i Quiculum via Gymnasieförbundets hemsida där finns länkar och information om försäkringen.

Så anmäler du

Vid händelse av en olycka anmäler försäkrad/vårdnadshavare själv in detta direkt till försäkringsbolaget. I första hand via försäkringsbolagets hemsida eller kontakt med försäkringsbolaget via e-post eller telefon.

Ytterligare åtgärder

  • Uppsök läkare eller tandläkare.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Kontakta försäkringsbolaget vid behov av taxiresa till/från skolan.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av försäkringsbolaget innan resan påbörjas. 

Uppgifter om försäkringen

Försäkringsbrevet hittar du här: Olycksfall försäkringsbrev 20240101-20241231

Försäkringsgivare: Protector Försäkring
Försäkringsnummer: 325669
Avtalstid: 20240101-20241231

Epost: skador@potectorforsakring.se
Tele: (+46) 08-410 637 00
Hemsida: www.protectorforsakring.se

Kontaktperson i försäkringsfrågor

Storumans kommuns kontaktperson i försäkringsfrågor:

Lina Olofsson
0951-140 59
lina.olofsson@storuman.se

Publicerad den 4 mars 2024