SchoolSoft och TYRA

SchoolSoft är vårt informationssystem som används av alla grundskolor och fritidshem. I kommunens förskolor använder man istället TYRA-appen.

I SchoolSoft kan du som elev och vårdnadshavare hantera scheman, göra frånvaroanmälningar, få information med mera. Här finns administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlat på en och samma plats.

SchoolSoft har även en app som finns för nedladdning i Appstore om du har Iphone eller Google Play för Android. Genom appen kan du prenumerera på pushnotiser så att du aldrig missar någon information i SchoolSoft.

TYRA är en app som används i förskolans verksamhet för att hantera dokumentation om enskilda barn och verksamheten samtidigt som det är ett verktyg för kommunikation mellan förskolan och hemmet. TYRA är lätt att använda och gör att du som vårdnadshavare får bättre insyn i ditt barns vardag på förskolan. I TYRA får personalen och du som vårdnadshavare tillgång till olika funktioner. Under Relaterad information till höger hittar du mer fördjupad information om appen, inloggning och annat, se Information om TYRA till vårdnadshavare.

Publicerad den 20 december 2023