Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd
Barn som cyklar

Hela livet är ett lärande och vi arbetar för att erbjuda hög kvalitet på undervisning från förskola till vuxenstudier. Våra skolor håller hög kvalitet och vi har fått fina resultat i många nationella mätningar om våra skolor.

Förskoleklass

Förskoleklassen obligatorisk, avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Glöm inte att ansöka om skolskjuts. Ansökan ska lämnas in i god tid före terminen startar. Förskoleklasselever i Storumans kommun kan få kostnadsfria resor till och från den skola som ligger i upptagningsområdet. Ansökningsblankett för resor finns under "E-tjänster" på den här sidan eller kan hämtas i kommunens kundtjänst.

Vid frågor kontakta kommunens trafikplanerare 0951-140 00.

Rätten till kostnadsfria resor gäller inte till/från fritidshem/fritidsklubb, detta ansvarar föräldrar/vårdnadshavare för. De barn som går i förskoleklass eller skola och samtidigt har fritidshem/fritidsklubb har rätt till skolskjuts de dagar de inte är på fritidshem/fritidsklubb.

Grundskola

Ditt barn skrivs alltid in i den grundskola där du valt att ha ditt barn i förskoleklass. Ingen särskild anmälan krävs. Om du önskar byta grundskola i kommunen måste du fylla i en ansökan.

Våra skolor är kommunala

Alla våra grundskolor är i kommunal regi. Vi har för närvarande inga friskolor. Tärnaby sameskola är en statlig skola. 

Publicerad den 1 februari 2024