Etablera företag

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Storumans kommunföretag AB
Blå vägen 242
923 81 Storuman

Besöksadress
Näringslivskontoret
Järnvägsgatan 30A
923 31 Storuman

Kontaktpersoner
Johan Duvdahl
Näringslivschef
Telefon: 0951-142 60
E-post: johan.duvdahl@storuman.se

Mona Olofsson
Näringslivsstrateg
Telefon: 0951-141 05 (ihopkopplad med mobilen)
E-post: mona.olovsson@storuman.se

Ansvarig nämnd
Alma Ludvigsson på café Utsikten.

Med den lilla kommunens närhet vill vi skapa så bra förutsättningar som möjligt för dig att driva och utveckla företag i Storumans kommun. Vi vill gärna få fler företag att etablera sig här. Med vår etableringsplan vill vi visa dig varför du ska välja oss. 

Vi tror på det goda samtalet. Att över en fika, lunch eller distansmöte diskutera, vrida och vända på idéer och hitta unika lösningar. Vi bjuder gärna in dig till ett samtal om de utmaningar du står inför i ditt företag eller din koncern och berätta hur vi kan hjälpa dig.

Vi vet om att en nyetablering för massor av frågor, men vi vet också att vi kan ge många goda och snabba svar. I vår etableringsgrupp finns företrädare för nästan hela kommunen, både politiker och tjänstepersoner. Det upplägget gör att vi har nära till både fakta och beslut. Så tveka inte - hör av dig till oss idag. Vi vet hur viktigt det är för dig med raka besked och en tydlig plan för din etablering och därför har vi tagit fram vår etableringsplan.

Kontakt: 

Helene Lindqvist
Näringslivsstrateg etablering
Telefon: 072 53 95 705
E-post: helene.lindqvist@storuman.se

Etableringsplan - såhär går det till

Dag 1
Kontakt: Du tar kontakt med oss. Vi bestämmer tid för ett möte med etableringsgruppen.

Inom 3–5 dagar
Möte: 
Du får träffa kommunens etableringsgrupp vars sammansättning beror på dina behov. Från det mötet går vi vidare tillsammans.

2–3 veckor.
Process: Planering av din etablering, kanske innefattar den bygglov, energilösning och infrastruktur. Vi lotsar dig rätt i vår organisation.

Från vecka 4: 
Uppstart: För våra detaljplanerade områden är processen klar och det är upp till dig när du vill sätta spaden i jorden. Kanske vill du flytta in i en befintlig industrilokal eller beställa en planering av ett helt nytt område? 

Infrastruktur och service: Nå dina kunder genom kommunens goda infrastruktur med två Europavägar, två järnvägar, en omlastningsterminal under utveckling och ett prisbelönt stadsnät som håller hög klass. Vi har hög kvalitet på våra skolor och förskolor och erbjuder ett varierade och spännande fritids- och friluftsliv. 

Ditt nätverk: Storuman är en stor kommun i yta mätt men liten utifrån antal företag och folkmängd. Än viktigare blir då att vi hittar samverkan på olika sätt. I en liten kommun är det enkelt att träffa både politiker och tjänstepersoner. Vi har korta beslutsvägar och ett väl utvecklat nätverk runtom i hela kommunen. En del är egna organisationer som du behöver bli medlem i. Andra är öppna nätverk, vissa är gratis men andra kräver medlemskap.

Publicerad den 18 april 2023

Relaterad information