NLC Storumanterminalen

Terminalen från ovan

Storumanterminalen ligger strategiskt placerad i korsningen mellan E12 och E45 samt där tvärbanan mellan från kusten ansluter till Inlandsbanan. Terminalen hanterar till största delen skogliga råvaror och har med åren vuxit från ca 50 000 m3 till närmare 300 000 m3 skogliga råvaror per år.

Syftet med terminalen är att flytta godstrafik från landsväg till järnväg. Något som är önskvärt för miljön, är bra för samhällsekonomin och som ökar trafiksäkerheten. Terminalen utvecklas ständigt, bland annat med att skapa kapacitet för att hantera andra godstyper än skoglig råvara.

Under 2019-2021 byggdes ett triangelspår mot Inlandsbanan som kommer att minimera växlingsrörelser och snabba upp både ingående och utgående trafik på terminalområdet.

Terminalen är en del av NLC – öst/västligt samarbete.

Kontaktpersoner för NLC Storumanterminalen:

Johan Duvdahl, VD 070-379 31 15
Robert Lundberg, terminal- och fastighetsutvecklare 076-134 76 12
Hanna Sandberg, Ekonomi 073-040 87 85 

Mer information om terminalen: http://www.storumanterminalen.se/

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Storumanterminalen

Publicerad den 22 mars 2023