Investeringseffekter 2015-2030

Storumans kommun är inne i en expansionsfas där många miljarder investeras i kommunen och vi står inför en spännande utveckling i framtiden. För att var väl förberedda har vi gjort en revidering av rapporten "Investeringseffekter i Storumans kommun" med en ny upplaga för perioden 2015-2030.

Under perioden 2010-2015 har kommunen attraherat industriinvesteringar för ungefär 6 miljarder kronor och fler projekt står på tur att realiseras i kommunen och i grannkommunerna på svensk och norsk sida under de närmaste 10-15 åren.

Investeringseffekter i Storumans kommun 2015-2030

Publicerad den 21 februari 2022