Överförmyndarverksamheten i södra Lappland

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Postadress
Överförmyndaren
Storumans kommun
923 81 Storuman

Mats Bohman
Överförmyndarhandläggare
Telefon: 0951-140 96
mats.bohman@storuman.se

Ansvarig nämnd

Överförmyndare är en kommunal tillsynsmyndighet som ska kontrollera att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppgifter

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Numera kan en kommun även bilda en gemensam överförmyndarnämnd med en eller flera andra kommuner. I Lycksele, Sorsele, Dorotea, Åsele Vilhelmina och Storumans kommuner har man fattat beslut i kommunfullmäktige i respektive kommuner om att ha en gemensam nämnd och verksamhet. Syftet med denna samverkan är att långsiktigt kunna upprätthålla kompetens, kvalitet och ge god service till både medborgare och ställföreträdare.

Om du är i behov av få mer information om god man, förvaltare eller förmyndare är du välkommen att besöka den gemensamma webbplatsen: www.lycksele.se/ofn

Kontaktuppgifter till Överförmyndarenheten:

Postadress

Lycksele Kommun
Överförmyndarenheten
921 81 Lycksele

Kontakt

Telefon: 0950-168 50
Telefontid vardagar: 10:00 - 12:00
Myndighetsmail: overformyndarnamnd@lycksele.se

Publicerad den 9 januari 2023