Klagomål och synpunkter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Ansvarig nämnd
En hand skriver på ett papper

Har du klagomål eller synpunkter på vår verksamhet? Dina klagomål och synpunkter är värdefulla för oss. De ger oss möjlighet att ta itu med problem eller missförstånd, att föra en dialog, ställa till rätta och se vad vi kan lära.

Nu kan du enkelt rapportera ett klagomål eller synpunkt via en e-tjänst på kommunens hemsida. Rapporten kommer direkt in i Storumans kommuns avvikelsehanterinssystem Lifecare, där den tas emot och utreds av berörd chef. Du klickar på länken nedan och lämnar dina synpunkter där: 

Skicka in klagomål eller synpunkter

Målsättningen är att du inom tre veckor ska ha fått ett meddelande om vidtagna åtgärder. På blanketten väljer du om du vill ha återkoppling, och i så fall hur – via telefon, post eller e-mejl. Vill du vara anonym sätter du ett X i namnrutan, men då kan du inte få någon återkoppling på vidtagna åtgärder.

Pappersblankett klagomål och synpunkter

Vill du hellre fylla i en pappersblankett och skicka med posten, så finns den möjligheten kvar. På den här sidan finns en blankett du kan skriva ut och fylla i för hand.

Blankett klagomål och synpunkter

Men det ska även finnas information och blanketter på varje boende och i receptionen på kommunhuset. Du har även möjlighet att skicka in ditt klagomål eller synpunkt via mejl, till on@storuman.se

Mer information om klagomål och synpunkter

När en utredning om klagomål eller synpunkter är avslutad, så ses den som en offentlig handling. Det innebär att alla medborgare har rätt att ta del av handlingen enligt offentlighetsprincipen, samt ta del av dina synpunkter. Det finns några begränsningar och det är till exempel känsliga uppgifter som rör enskild person och som faller under offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessprövning görs i alla inkomna klagomål och synpunkter.

Rutiner klagomål och synpunkter

Publicerad den 17 februari 2023