Orosanmälan för äldre

Känner du oro för en äldre person som bor i vår kommun och som inte får den stöd och hjälp som behövs för att ha ett bra vardagsliv? Är du orolig för den fysiska eller psykiska hälsan hos en äldre person? För att vi ska säkerställa att alla våra medborgare får den stöd och hjälp de har rätt till har vi nu skapat ytterligare en kontaktväg in till oss om du är orolig för en äldre person. 

I formuläret nedan kan du göra en anmälan om du känner oro för en äldre person. Det kan vara en släkting, nära anhörig, bekant, granne eller annan person i din närhet. Du kanske misstänker att den äldre inte får den vård och stöd som han eller hon behöver eller att det på andra sätt finns brister i det allmänna välmåendet. Handlar din oro om en äldre persons missbruk gör du en orosanmälan till individ- och familjeomsorgen istället. 

Använd gärna vårt kontaktformulär som finns på länken nedan. Du är givetvis välkommen att lämna din anmälan helt anonymt. 

Orosanmälan för äldre

Har du andra frågor eller funderingar, kontakta oss via kundtjänst 0951-140 00 eller mottagningsenheten.aldre@storuman.se

Publicerad den 3 juni 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)