Inget elavtal utan skriftligt ok

Energiföretagen Sverige är först ut som bransch att begära skriftligt godkännande vid telefonförsäljning. Konsumentverket välkomnar initiativet och hoppas att fler branscher ska följa efter.

Ett vanligt problem vid telefonförsäljning är när ivriga säljare och konsumenter inte är överens efteråt om vad som har sagts. För att komma tillrätta med problem kopplat till telefonförsäljning har branschorganisationen Energiföretagen Sverige och Konsumentverket kommit överens om att konsumenten måste godkänna ett avtal skriftligen för att det ska gälla. Tidigare har det räckt med en muntlig överenskommelse.

–Vi är glada att Energiföretagen tagit det här steget och vår gemensamma förhoppning är att det ska bli tydligare, både för konsumenterna och för företagen, säger Emelie Neidre, jurist på Konsumentverket.

Alla ska följa riktlinjerna

Konsumentverket har länge förespråkat skriftlig bekräftelse av avtal som har ingåtts på telefon. Bakgrunden är att myndigheten ser att det kan minska problemen vid telefonförsäljning. Åtgärden skulle också ge konsumenten utrymme att tänka efter innan man säger ja till ett avtal. Det finns ett förslag på regeländring på regeringens bord, men än har reglerna inte ändrats. 

Kravet på skriftlig avtalsbekräftelse skrivs in i den branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige som funnits sedan år 2012. Den innehåller riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument och gäller som god sed på marknaden. Det innebär att alla aktörer, inte bara Energiföretagens medlemmar, ska följa riktlinjerna. Kravet på skriftlig bekräftelse träder i kraft den 1 juni 2018.

Publicerad den 8 december 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)