Rehabilitering

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Ansvarig nämnd

Inom äldre- och handikappomsorgen i Storumans kommun arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vi ansvarar för specifik rehabilitering vid äldreboenden, gruppboenden och korttidsboenden.

Arbetsterapeut och sjukgymnast besöker regelbundet kommunens särskilda boenden. Vi bedömer behovet av rehabiliteringsinsatser samt eventuella hjälpmedel. Rehabiliteringen sker i samarbete med vårdpersonal och integreras till stor del i de dagliga aktiviteterna. Vi deltar också i vårdplaneringar och omvårdnadsträffar.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)