Checklista för att söka företagslån

Bild på kläder som hänger på en klädstång
Funderar du på att söka företagslån? Behöver du pengar för att kunna investera och komma igång med din verksamhet? På den här sidan har vi samlat nyttig information för dig som funderar på att söka företagslån.

Många företagare upplever det svårt att möta finansiärer och veta vad som förväntas av dem vid mötet. Åtta kommuner inom Region 10 och Företagarna Västerbotten har identifierat detta och efter kontakt med ett antal finansiärer så bekräftar de att många företagare upplever en stor osäkerhet inför mötet med dem.

Genom projekten Möjligheternas Region och Företagarnas Affärsutveckling har vi tillsammans fått möjlighet att jobba vidare med detta och ta fram verktyg som underlättar för företagen när det ska söka företagslån. Här nedanför kan du läsa hur du kan gå tillväga. Se gärna filmen på länken nedan och ta hjälp av checklistan.

https://www.foretagarna.se/medlemsformaner/riks/checklista-infor-mote-med-finansiar/

Företagspresentation

Gör en stark affärspresentation, beskriv vem ni är och vad ni gör. Visa att ni har koll på verksamheten, förbered dig och träna presentationen inför mötet med finansiär.

Var ute i god tid och tänk på att första intrycket är viktigt. Bygg förtroende genom att bjuda in till företaget. Finansiären gör en helhetsbedömning och det är viktigt att de får ett förtroende för dig som kund. 

Beskriv nuläget av företagets marknad. Beskriv era kundrelationer, konkurrenter, leverantörer, produkter eller tjänster för banken. Berätta varför ert företag skiljer sig från övriga aktörer och konkurrenter. Vad gör er unika? Gör en SWOT-analys som visar era styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Företagslån

Beskriv vad lånet ska användas till, hur mycket ni behöver låna och hur ni tänker betala tillbaka lånet. Visa även att ni själva är villiga att skjuta till eget kapital, för finansiären vill sällan ta hela risken själv.

Förklara vilka säkerheter som finns i verksamheten till exempel inventarier, maskiner, varulager, fastigheter eller kundfordringar (fakturakredit). Beskriv även hur era in- och utbetalningar ser ut. Tala om vilka fördelar investeringen för med sig och hur mycket det kommer att öka era intäkter.

Ekonomi

Det räcker inte med att du är duktig fackman, du måste också ha koll på ekonomin i företaget.
Gör en budget, även om den inte är exakt så är det en signal till banken att ni har tänkt igenom er ekonomi och att det finns återbetalningsförmåga. Ta hjälp av någon om det känns svårt att göra en budget. Finansiären tittar på om verksamheten klarar att betala ränta och amorteringar.

Tips för att öka likviditet: Fakturera snabbare, ändra till 10 eller 14 dagars betalningstid. Vid stora leveranser, be kunden om en förskottsbetalning och förläng era leverantörskrediter till 30, 40 eller 60 dagar.

Övrigt att tänka på: Tänk igenom vem du ska kontakta och varför du behöver lånet. Behöver du låna eller räcker det att du pratar med dina leverantörer om att utöka fakturadatumet? 

Om du får NEJ är det viktigt att du får veta varför du har fått avslag på ditt lån. Våga fråga! Du kan alltid komma tillbaka och det finns många olika finansiärer att vända sig till.

För mer information om möjliga långivare och finansiärer kontakta verksamt.se Företagarna eller ditt näringslivskontor.

Publicerad den 6 juli 2021