Goda råd på resan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Teknisk chef
Anton Stenvall
0951-140 00

Ansvarig nämnd
Skoterförare i hjälm i närbild

Innan du far ut med skotern finns det en hel del att tänka på. Sedan 15 januari 2016 finns det dagliga lavinprognoser att ta del av för fjällen runt Hemavan Tärnaby.

Planera din dag

Fluffig natursnö lockar så klart många, men visst tänker du på vilken fantastiskt tur vi har som får köra skoter här? Och visst respekterar du de regler som finns? Kör till exempel inte på öppna kalhyggen där någon troligen har planterat ny skog. Kör inte heller på någons privata mark och i närheten av hus, det kan finnas vattenledningar som kan frysa om de körs över eller andra privata anläggningar.

Tänk på det här inför skoterturen

 • Åk inte iväg ensam. Använd hjälm och bär varma kläder. Tänk på kyleffekten.
 • Lämna en färdplan, ta med karta, kompass och gps.
 • Håll koll på vädret - det kan snabbt förändras i fjällen.
 • Kör nykter. Det är samma promillegräns som för bil.
 • Att köra skoter i naturen ingår inte i allemansrätten.
 • Undvik att köra "fritt" inom öppna platser som kan vara hyggen med små plantor eller ungskog, kör inte heller på åkermark som du inte vet hur den kan skadas. Körning på skogsmark med plantskog eller ungskog samt på åkermark (om det kan leda till skada) är förbjuden enligt lag.
 • Undvik lavinfarliga platser, till exempel under branta sluttningar och hängdrivor.
 • Undvik platser med risk för svag is. Se alltid till att ha med isdubbar och gärna flytkläder. Obs! Du kör alltid över is på egen risk. På isen kan det vara ruskat/stakat, men det är ingen garanti för att isen håller.
 • Ta med säkerhetsutrustning för dig och din skoter. Extra variatorrem, verktyg, reservbränsle, spade, lavinsond, sändare (transceiver), första förband, extra kläder, vindsäck samt telefon. Men tänk på att du kanske inte har täckning för telefonen överallt.
 • Ta det lugnt vid möte med gående, skidåkare och hundspann. De har företräde vid möte.
 • Stör inte djurlivet genom att följa spår eller flyende djur. Passera renar varsamt.
 • Ta alltid med ditt skräp hem, även exempelvis trasiga variatorremmar.
 • Slutligen - Kör med förnuft och respekt för människor, natur och miljö! För du vill väl komma tillbaka och köra här fler gånger?

Säkerhet på is och fjäll

Det finns ingen helt säker is. Isen förändras hela tiden, bland annat på grund av väderlek och vattenströmmar. För skoter bör kärnisen vara minst 15 centimeter tjock.Testa isens tjocklek och håll koll på förändringar, isvakar m.m. Tänk på att vårisar är särskilt förrädiska. Ta med isdubbar och räddningslina. Isdubbarna bär du runt halsen.

Kom ihåg att all färd på is sker på egen risk! Markerade (ruskade eller stakade) leder visar var isen normalt sett är säkrast men utgör ingen garanti för att den håller.

När du ska ut på fjället så kolla väderprognosen en extra gång. Har det snöat och drevat mycket kan ledmarkeringar vara försvunna under snön och det gäller att vara extra observant och försiktig.

Visa hänsyn till djur och andra friluftsidkare

Ljud från skotrar hörs långväga. Djur kan bli stressade av buller och om de känner sig jagade. Lätta på gasen när du ser ett djur och kör inte nära eller förfölj det. Följ heller inte efter djurspår. Passera rengjordar varsamt.

Vi människor måste samsas i naturen. Att idka friluftsliv ska få fortsätta vara en självklarhet för alla. Tänk på att många friluftsmänniskor vill känna lugnet och tystnaden ute i naturen, fiskare vill koncentrera sig på att få fast en stor fisk, skidåkare och vandrare njuter av tystnaden när de är ute. Visa hänsyn när du på skoter närmar dig en person utan skoter (eller med skoter), håll avstånd, var vänlig (hälsa) och framför allt kör med låg hastighet. Och glöm inte att ta med dig skräp och trasiga skoterdelar hem!

Lavinfara

Se upp med laviner! Är sluttningen säker att hoppa och testa styrkan på?

Kraftiga snöfall, hård blåst eller stigande temperatur medför ofta att lavinfaran ökar. Då är riskerna med att ge sig utanför lederna större. Kartans höjdkurvor ger indirekt information om lavinfarlig terräng; tätt mellan höjdkurvorna – större risk.

Se upp med var du kör, lär mer om laviner och var uppmärksam!

Några enkla tumregler

 • Kolla alltid aktuell lavinprognos som finns på lavinprognoser.se
 • Följ helst de markerade lederna och om inga leder finns, åk i breda öppna dalar långt ut från sluttningarna. Efter de markerade vinterlederna råder det normalt aldrig lavinfara.
 • Undvik öppna, jämna och branta snöfält dagarna efter kraftiga snöfall, hård vind eller kraftig temperaturstigning. De flesta laviner inträffar dygnet efter ett kraftigt snöoväder.
 • Undvik över huvud taget att korsa orörda snöfält i brant terräng.
 • Om du måste korsa ett brant snöfält, gör det så högt upp som möjligt. Om ni är många, åk en i taget. Då blir belastningen på snön mindre.
 • Åk inte i brantare lutningar än 25 grader.
 • Välj om möjligt väg där det finns stenar, träd och annat som binder snön eller längs kammar och ryggar.
 • Kör aldrig under hängdrivor.
 • Åk aldrig så att du skär av snötäcket ovanför en annan skoteråkare eller skidåkare.
 • Prata med bybor, pistörer, färdledare och andra med lokalkännedom innan ni far ut på fjället.
 • Kör aldrig utan karta och kompass, ha gärna med spade, lavinsond och - helst - transciever.
 • Kör aldrig ensam.

Lavin

Tänk på kylan

Termometern ger inte alltid hela sanningen om hur det känns utomhus. När det blåser tillkommer vindens verkan. Kör du skoter tillkommer fartvinden.

Genom att kombinera temperaturen med din hastighet, kan du här räkna fram en temperatur som visar på vindens kylande effekt.

                Utetemperatur:

Vind-
hastighet,
m/sek
Körhastighet,
km/tim
0-5-10-15-20-25
2 7 -2 -7 -12 -17 -23 -28
7 25 -11 -17 -25 -32 -38 -45
11 40 -16 -23 -31 -38 -45 -53
16 58 -18 -26 -34 -42 -49 -57
20 72 -19 -28 -36 -43 -52 -59

Ha en trevlig skotertur, respektera skoterförbud och håll lederna!

 

Publicerad den 19 oktober 2018