Så spärrar du mobilen för telefonsäljare

Från och med första februari 2014 är det fritt fram för telefonförsäljare att ringa även till mobiltelefoner.

Om du som konsument inte vill att telefonförsäljare skall ringa till din mobiltelefon kan du NIX:a din mobiltelefon på telefonnummer 077-228 00 00.

NIX-registret infördes trots att det sedan flera år tillbaka är otillåtet att ringa säljsamtal till mobiltelefoner, såvida det inte är till en befintlig kund. Det förbudet regleras bland annat genom branschens egna etiska riktlinjer.

Men nu har alltså branschen bestämt att deras etiska riktlinjer ska ändras och hoppas därmed kunna öppna upp för en helt ny marknad.

Konsumentombudsmannen (KO) är kritisk till beslutet. Läs mera på Konsumentverkets webbsida. Länk finns till höger.