Synpunkter och klagomål

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Ansvarig nämnd
En hand skriver på ett papper

Har du klagomål eller synpunkter på vår verksamhet? Dina klagomål och synpunkter är värdefulla för oss. De ger oss möjlighet att ta itu med problem eller missförstånd, att föra en dialog, ställa till rätta och se vad vi kan lära.

Så kan du framföra dina synpunkter eller klagomål:

  • Muntligt direkt till personalen.
  • Skriftligt till omsorgsförvaltningen eller lämna skrivelsen direkt till personalen. Blankett hittar du till höger under E-tjänster och blanketter.
  • Via e-post, adressen hittar du under fliken Kontakta oss.

Detta händer med dina synpunkter eller klagomål

Oavsett hur synpunkten eller klagomålet har inkommit kommer den att dokumenteras och registreras. Vårt mål är att du inom tre veckor kommer att få ett meddelande om vidtagna åtgärder.

Alla synpunkter och klagomål kommer att användas i det fortsatta arbetet med att förebygga fel och brister. Det är en viktig del i arbetet att utveckla och förbättra verksamheten.

Viktigt att veta

Alla inkomna synpunkter och klagomål kommer att registreras som allmän handling. Det innebär att medborgarna har rätt att ta del av handlingen enligt offentlighetsprincipen samt ta del av dina synpunkter.

Det finns några begränsningar och det är till exempel känsliga uppgifter som rör enskild person och som faller under offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessprövning görs i alla inkomna synpunkter och klagomål. 

Självklart kan du lämna synpunkter och klagomål anonymt men då kan vi inte meddela dig vilka åtgärder vi gjort.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)