Bouppteckning

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

Normalt ska en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter skickas till skatteverket för registrering. Om ni anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, till exempel en juridisk byrå, får ni all hjälp där.

Gör ni bouppteckningen själv kan ni behöva läsa skatteverkets broschyr och använda deras blankett för bouppteckning. Ni hittar länken här till höger.

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad dödsboanmälan.

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten.

Ansökan om ekonomiskt bistånd ska göras innan beställning görs hos begravningsbyrån. Begravningskostnaden är en prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.