Dödsboanmälan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Johanna Figueroa
Förvaltningsassistent
Telefon: 0951-140 55

Ansvarig nämnd
Ljuslykta med snö på bredvid en gravsten
Fotograf: Anna-Lena Sahlman

Om den avlidne saknar tillgångar kan en dödsboanmälan göras istället för en bouppteckning. Det gäller även om tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Förutsättningarna för att en dödsboanmälan ska kunna göras är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas. Ta kontakt med en socialsekreterare för mer information.

Dödsboanmälan får inte ske om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras. Dödsboanmälan får heller inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar. Om det finns testamente eller äktenskapsförord, samt om det råder tveksamheter ska en bouppteckning förrättas.