Rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Daniel Burman
Folkhälsosamordnare
072 246 38 41

Ansvarig nämnd

Rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor jobbar med frågor som rör äldre och människor med funktionsnedsättningar i Storumans kommun. Rådet består av tretton representanter från kommunens styrelse och nämnder samt pensionärs- och handikapporganisationer.

Ordförande är Karin Malmfjord.