Val av skola, anvisad plats

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

En utgångspunkt är att eleverna ska ha så kort skolväg som möjligt. Generellt gäller därför att det alltid finns plats reserverad för barnet vid en skola i närområdet. Det är den så kallade närhetsprincipen som gäller.

Du som förälder kan också i mån av plats välja någon av de andra skolorna i kommunen.

Vill du veta mer och kanske göra ett besök - ta kontakt med rektor på skolan.

E-tjänster och blanketter