Anpassad grundskola

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Besöksadress och telefonnummer
Norrlandsgatan 1
923 32 Storuman
Telefon: 0951-141 30

Kontaktperson
Cecilia Bäcklund Karlsson
Rektor
Telefon:0951-141 33
cecilia.backlund@storuman.se

Skoladministratör
Maria Reinholdsson Ardlin
Telefon: 0951-141 30
Mobiltelefon: 070-346 01 34
maria.reinholdsson.ardlin@storuman.se

Studie- och yrkesvägledare
Anja Kerro
Telefon: 0951-140 00
anja.kerro@storuman.se

Skolkurator
Emma Kristoffersson
Telefon: 0951-142 59
Mobil: 070 552 08 16
emma.kristoffersson@storuman.se

Skolsköterska
Monica Larsson
Telefon: 0951-141 40,
Mobil: 070-510 08 94
monica.larsson@storuman.se

Ansvarig nämnd
Händer

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns den anpassade grundskolan som ett alternativ till grundskolan. I vår kommun har vi en integrerad anpassad grundskola. Det innebär att eleven går kvar i sin grundskoleklass, men arbetar mot kunskapsmålen inom den anpassade grundskolan.

Elever mottagna i anpassad grundskola är tillsammans med sina klasskamrater i så stor utsträckning som möjligt. Utifrån elevens individuella behov anpassas undervisning, material, scheman och undervisningssituationer.

Eleverna undervisas både av pedagoger inom grundskolan och den anpassade grundskolan, samt får stöd av speciallärare inom anpassad grundskola.

Den nioåriga anpassade grundskolan liknar grundskolan i sin uppbyggnad och struktur. Den har en egen läroplan med kunskapsmål inom den anpassade grundskolans ämnen och en egen timplan. Betyg kan ges i åk 6-9 och har skalan A-E (betyget F finns inte).

När elever går ut anpassade grundskolan kan de söka till den anpassade gymnasieskolan. De är behöriga till anpassade gymnasieskolan genom att de varit mottagna i den anpassade grundskolan och behöver inte betyg för att söka den utbildningen. De har även rätt att söka till gymnasieskolans introduktionsprogram och följa den läroplanen.

Anpassad grundskola och träningsskola 

Inom den anpassad grundskolan finns en inriktning som heter träningsskolan. Den är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i den anpassade grundskolans ämnen.

I träningsskolan finns kunskapsmål inom fem ämnesområden. Betyg sätts inte i träningsskolan utan det ges istället omdömen på två nivåer, grundläggande kunskaper eller fördjupade kunskaper.

Ett viktigt mål är att hjälpa eleverna att utveckla kunskaper som gör att de kan fungera så självständigt som möjligt i vuxenlivet.

Publicerad den 11 juni 2018