Jämför våra skolor

Här kan du läsa om och jämföra våra grundskolors personaltäthet, behörighet och antal barn. Mer statistik kan du hitta på Skolverkets webbplats för statistik, se länk i rutan Relaterad information.

 

Års-
kurs

Antal
elever, läsåret 22/23*

Andel lärare med pedagogisk högskole-examen, läsåret 21/22

Antal
elever
per
lärare, läsåret 21/22

Meritvärde
årskurs 9
(genom-snitt), läsåret 21/22

Parkskolan

F-3

30/72

100 %

12,2

Ej aktuellt

Stensele
skola

F-6

7/25

100 %

7,6

Ej aktuellt

Gunnarns
skola

F-6

4/30

86,7 %

10,7

Ej aktuellt

Slussfors
skola

F-6

2/17

99,5 %

9,6

Ej aktuellt

Skytteanska 
skolan

F-9

13/126

75,9 %

9,7

235,7

Vallnässkolan

4-9

0/278

87,9 %

10,8

201.5

* Antal elever anges för förskoleklass/åk 1-9. Parkskolan har till exempel totalt 31 elever i förskoleklass och 87 elever i övriga årskurser.

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)