Kommunens planarbete

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd
Vy Tärnaby
Foto: Tommy Larsson

Storumans kommuns miljö- och samhällsbyggnadsnämnd ansvarar för kommunens fysiska planering, det vill säga hur mark och vatten inom kommunen ska användas.

I en detaljplan bestämmer kommunen mer detaljerat hur vi får bygga. Detaljplaner tas fram för mindre områden och till skillnad från översiktsplaner är detaljplaner juridiska bindande, det vill säga bestämmelser som måste följas. Den fysiska samhällsplaneringens regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu:

Plan för: Skede: Tidsperiod:
För närvarande har vi inga detaljplaner ute för samråd eller granskning    

Detaljplaner under arbete

Plan för:  Skede:

Detaljplan för del av Björkfors 1:1447 och 1:1449 m.fl., i Hemavan

Samråd har skett

Detaljplan för del av fastigheterna Klippen 1:4, 1:5 och 1:32 m.fl.

Samråd har skett

Detaljplan för del av fastigheten Laxnäs 1:123 i Tärnaby

Inför antagande

Detaljplan för bostäder på del av Laxnäs 2:117, skifte 2

Granskning har skett

Ändring av gällande detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:64, "Lassoskogen"

Antagen

Detaljplan för bostäder på Krokfors 1:3 och 1:48

Antagen

Detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:11 m.fl., "Wikberget" i Hemavan

Antagen

Detaljplan för del av fastigheterna Umasjö 1:140 och Umasjö 1:152 (skifte 3)

Antagen

Detaljplan för del av fastigheterna Vallnäs 1:3, 1:8 och 1:13, "Solsidan" i Storuman

Antagen

Detaljplan för bostäder på del av Björkfors 1:18 i Hemavan

Antagen

Ändring av detaljplan för fastigheten Björkfors 1:34, Björkfors 1:733 m.fl., bostäder, aktivitetscenter mm vid Hemavans Fjällcenter

Antagen

Detaljplan för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl., Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan

Antagen

Detaljplan för bostäder på del av Klippen 1:11

Samråd har skett

Detaljplan för bostäder på del av Joesjö 1:143

Inför antagande

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Björkfors 1:707 m.fl., Västbyn i Hemavan

Antagen

Detaljplan för fastigheten Björkfors 1:34, Björkfors 1:733 m.fl., bostäder, aktivitetscenter mm vid Hemavans Fjällcenter

Antagen

Detaljplan för Skytteanska skolan 1:2 i Tärnaby

Antagen

Detaljplan för Gjutaren 1, 2 och 3 m.fl. i Storuman

Antagen

Detaljplan för Björkfors 1:1143 m.fl. vid Elins väg i Hemavan

Antagen

Detaljplan för bostäder på del av Umfors 1:45

Antagen

Detaljplan för Björkfors 1:635 och 1:636 i Hemavan

Antagen

Detaljplan för bostäder på del av fastigheten Umfors 1:83

Antagen

Detaljplan för Björkfors 1:1018 m.fl, "Gondolbyn" i Hemavan

Antagen

Detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:595 m.fl. i Hemavan

Antagen

Detaljplan för Björkfors 1:598 m.fl., bostäder i "Solbacken" i Hemavan

Antagen

Detaljplan för Björkfors 1:448, 1:819, 1:850 m.fl, fritidsområde mellan Kungsvägen och Mortsbäcken i Hemavan

Antagen

Detaljplan för Kyrkostaden 1:7 i Tärnaby

Antagen

Detaljplan för del av Björkfors 1:239 i Hemavan, ny anslutningsväg

Antagen

Detaljplan för bostäder på del av Joeström 1:73

Antagen

Detaljplan för del av Klippen 1:9 och Klippen 1:124

Antagen

Detaljplan för handel, tankställe och camping på del av Umfors 1:4 och Umfors 1:85

Antagen

Detaljplan för triangelspår på del av fastigheten Luspen 3:116 i Storuman/Stensele

Antagen

Detaljplan för del av fastigheten Klippen 1:36

Antagen

Ändring av del av stadsplan för kv. Tjänstemannen och Köpmannen mm i Storumans samhälle 

Antagen

Detaljplan för del av Björkfors 1:454 och 1:599 i Hemavan

Antagen

Detaljplan för del av Joesjö 1:266 (restaurang/wärdshus, butik och drivmedelsanläggning) ( länk till behovsbedömning)

Påbörjad

Detaljplan för del av Joeström 1:14  (bostäder)

Antagen

Detaljplan för del av Högstaby 1:6, Kåtavikens fritidsby

Antagen

Detaljplan för del av Björkfors 1:228 i Hemavan (bostäder)

Antagen

Detaljplan för bostäder i Hemavan, "Lassoskogen" 

Antagen

Detaljplan för bostäder med centrumnära läge i Storuman (lägenhetshus)

Antagen

Detaljplan för Luspen 1:88, Fredens torg (del i utveckling av Storumans centrum)

Antagen

Detaljplan för industriområde, utveckling av Storumanterminalen ( länk till behovsbedömning)

Påbörjad

Detaljplan för Laxvik 1:54 m.fl. "Sjukstugubacken i Tärnaby (bostäder)

Antagen

Detaljplan för bostäder på del av Laxnäs 1:123 i Tärnaby

Antagen

Detaljplan för Laxnäs 1:127 i Tärnaby

Antagen

Detaljplan för Björkfors 1:449, bostäder vid Skjutbanevägen i Hemavan

Antagen

Detaljplan för Björkfors 1:449, fritidshus utmed Trollshålsbäcken i Hemavan

Antagen 

Detaljplan för del av Björkfors 1:125, "Hyllan West" i Hemavan

Antagen

Detaljplan för handelsområde i Hemavan

Antagen

Detaljplan för Knipan 2 i Storuman

Antagen

Områdesbestämmelser vid Linsundet (Raejietjåelmie)

Antagen

Del av Kyrkostaden 1:1, "kyrkstugeområdet", Tärnaby

Antagen

Detaljplan för del av Luspen 3:5, "Truckstop" i Storuman

Antagen

Detaljplan för del av fastigheterna Björkfors 1:11 och 1:692 med flera i Hemavan

Antagen
Publicerad den 14 april 2020